Skip to main content

Tarieven

AANBOD DUUR KOSTEN
kennismakingsgesprek 30 min. gratis
individuele beeldende therapie sessie 90 min. 65 euro
bel / online consult 30 min. 21,50
  • Inclusief materiaalkosten, verslaglegging, persoonlijke handreikingen om thuis verder te werken.
  • Voor beeldende therapie heb je geen verwijsbrief van huisarts of specialist nodig.

Vergoedingen

Beeldende therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie kun je zien wat jouw zorgverzekering dekt.

Ander mogelijkheden tot vergoeding zijn er in de volgende gevallen:

Kom je naar therapie door een werkgerelateerde situatie? Werkdruk, te veel of te weinig, maar ook pesten, negeren of denigreren zijn veel voorkomende ervaren problemen op de werkvloer. Je werkgever is verplicht om beleid te voeren om de psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of beperken.

Heb je een indicatie voor zorg? Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan lopen via een PGB (PersoonsGebonden Budget), SVB (Sociale Verzekeringsbank), Wlz (Wet Langdurige Zorg) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling).

De gemeente heeft ook een noodfonds waar mensen met weinig middelen voor in aanmerking kunnen komen en er zijn soms stichtingen die via de gemeente mensen met mentale problemen ondersteunen.

Heb je een uitkering? Via het UWV kun je voor een vergoeding in aanmerking komen. Dit valt onder ‘reïntegratie therapie’.

Heb je een minimum inkomen en een bijstandsuitkering? Je kunt dan een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Je hebt hiervoor een medische verklaring van de huisarts nodig.

Bent je slachtoffer van een geweldsmisdrijf? Dan kunt u bij Schadefonds Geweldsmisdrijven een aanvraag indienen voor vergoeding.

Vergoed jouw verzekering sowieso geen vaktherapie, is je hulpvraag niet werkgerelateerd en verdien je teveel om de gemeente om vergoeding te vragen? Dan kun je de zorgkosten als bijzondere ziektekosten terug vragen bij de belastingdienst.

Tenslotte: studeer je bij een hogeschool of Universiteit? Via de decaan kun je vergoeding voor beeldende therapie aanvragen.